څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به آن لبهای خندان کار دارم به آن سیب زنخدان کار دارم به دل جا داده ام لیلی وشی را چو مجنون در بیابان کار دارم به سودای لب لعل نکویان ز کابل تا بدخشان کار دارم سرشک از دیده می ریزم شب و روز به این دُرهای غلتان کار دارم کنم تا سیر جوی شیر شیرین به آن چاک گریبان کار دارم دلم شد پاره پاره همچو شانه به موهای پریشان کار دارم به یاد شمع رویت تا بسوزم به شبهای چراغان کار دارم مثال سایه دنبالش روانم به این سرو خرامان کار دارم دلم را سورۀ یوسف ربوده به این قاری قرآن کار دارم اگر یک شب پذیرد دعوتم را دو عالم ظرف و سامان کار دارم روم هر سال هنگام گل سرخ به دربار سخی جان کار دارم ندارد عشقری کارم تمامی ز موی سر فراوان کار دارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us