څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
تا بر رخ تو نظاره کردم پیراهن خویش پاره کردم دیدم که ز من تو عار داری خود را ز رهت کناره کردم یک شب تو نیامدی به خوابم هر چند که استخاره کردم ویرانه گزین شدم ز عشقت خس پوشک خود سواره کردم یک بار نشد تسلی من طوف حرمت دوباره کردم یک بار به روی من نخندید خود را که دوصد قواره کردم دود از جگرم بر آمد امروز صد شکر خدا شراره کردم تیر نگه تو خورده گفتم درد دل خویش چاره کردمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us