څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
می نوشتم بیت رنگین رنگ اگر می داشتم دامنی را می گرفتم چنگ اگر می داشتم روش می شد اصطلاحاتی که در شعر من است بر سر دیوان خود فرهنگ اگر می داشتم قدرتم نبود که از میخانه ای ساغر کشم گرم می کردم سر خود بنگ اگر می داشتم ماه من امروز غمگینی، نمی دانم چرا ساز می کردم برت سارنگ اگر می داشتم یا ترا یا خویش را می کشتم حالا ای رقیب همچو عیاران عالم ننگ اگر می داشتم محفل ما از قدوم خشک او افسرده شد می زدم بر فرق زاهد سنگ اگر می داشتم چاپلوسی ناید از دستم به مانند رقیب آشنایم می شدی نیرنگ اگر می داشتم عشقری در سینه ی من سازهای بی صداست می شنید اهل جهان آهنگ اگر می داشتمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us