څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
هرچند که در هستی خود خاک ندارم دیوانه ی عشقم غم افلاک ندارم بی نشه غم درد تو هرگز نشود حل خون می خورم امروز که تریاک ندارم گلبازی من نیست ز چوکات ادب دور سر تا قدم عشقم، یخن چاک ندارم از مدعیان در دل من نیست هراسی در کوی تو گر کشته شوم باک ندارم زاهد به خدا هر نفس ماست عبادت هرچند که عمامه و مسواک ندارم بک ذره کدورت بخدا در دل من نیست چون آب زلالم خس و خاشاک ندارم جا بودی درین بزم مرا از همه بالا افسوس که ای عشقری پوشاک ندارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us