څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ای دلربا بدست تو اين دلربا خوشست آلاب و تاب و راک تو سر تا به پا خوشست دارم طلب به پای تو يک بوسه جان من قرض مرا اگر بنمايی ادا خوشست ناز و نعيم دهر نخواهد گدای تو پهلوی دردمند ترا بوريا خوشست نی ميل باغ دارد و نی خواهش قفس در حيرتم که مرغ دلم در کجا خوشست ای دل اگرچه طوف حرم فرض عين ماست رفتن باهل عشق سوی کربلا خوشست ای عشقری سلام طمع با کسی مده الفت به هرکه می کنی بی مدعا خوشستLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us