څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
اين بود خواهش يگانهٔ ما که بيايی شبی به خانهٔ ما کاش نزديک خانه ات می بود در و ديوار و بام خانهٔ ما من ز کويت کنم چگونه گذر که نمانده دگر بهانهٔ ما سرکشيد عشق ما به رسوايي شد خبر عالم از فسانهٔ ما بلبلی در چمن به گل می گفت زدی آتش به آشيانهٔ ما دلت هرگز به ما نمی سوزد واقف هستی ز قين و فانهٔ ما آتش سرخ آيدم به نظر در گرفته مگر زمانهٔ ما نکند نقشهٔ مرا منظور بت بی مهر و نازدانهٔ ما دل به موزيک درد می نالد نشنيدی مگر ترانهٔ ما رشوه خواران چو در سر کارند از کجا پر شود خزانهٔ ما نيستم عشقری دمی بيکار زير بار که هست شانهٔ ماLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us