څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
داری خبر که از دل و جان میپرستمت مانند بت پرست بتان میپرستمت دنيا و دين من همه برباد داده ئي باشی اگرچه دشمن جان میپرستمت گاهی به ديده جلوه گری گاه بر دلم يعنی که آشکار و نهان میپرستمت من ديده و شنيده به ياد توام مدام با چشم و گوش و کام و زبان میپرستمت هرچند اين زمان به صف شيخ فانيم دارم به کف چو رطل گران میپرستمت شد سالها که دامن نازت گرفته ام باور بکن چو روح و روان میپرستمت ای ساده رو کشيده ئی خط، مخلصم هنوز در موسم بهار و خزان میپرستمت جای پرستش تو مشخص نکرده ام در کعبه و به دير مغان میپرستمت آبادی و خرابی سد راه عشق نيست بر هم خورد زمين و زمان میپرستمت میگفت دوش با صنم خويش عشقري تا بر من است تاب و توان میپرستمتLast Update: February 13, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us