څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
دلم از شيوه های يار تنگ است حق و ناحق به همراهم به جنگ است به کوی خود مرا هردم ببيند به لب دشنام و در کف پاره سنگ است به همراه رقيبان جان و قربان به من هر لحظه با تير و تفنگ است سرم بسيار از دستش کفيده مزاجش را ندانستم چه رنگ است به صنف مهوشان همتا ندارد به قامت شاخ شمشاد قشنگ است ملامت نيست زاهد نزد رندان که پابندی وی با نام و ننگ است به کوچه باغ دلدارش نگردی که خفته حيدری مثل پلنگ است گذر از عشقری با وی ميآميز که دريانوش مانند نهنگ استLast Update: February 9, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us