څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
با همه بیگانگی ها آشنای کیستم راحت و آسوده در زیر لوای کیستم رند شاهدبازم و با نردبازان همسبق با وجود این عمل ها پارسای کیستم در تمام عمر با پیری نکردم خدمتی اینقدر باقدر و عزت از دعای کیستم در جهان رنگ بینم پرده های رنگ رنگ روز و شب سرگرم سیر سینمای کیستم در سر کویت میان خاک و خون دیدی مرا ای وفا دشمن نپرسیدی فدای کیستم نام من در عشقبازی تا به روم و ری رسید شهره و رسوای عالم از برای کیستم می زنم در یک نفس صد چرخ همچون فاخته در طواف سرو با ناز و ادای کیستم گریه و زاری من بینی و می خندی چرا پرسشی آخر که پامال جفای کیستم گاه می آیم بخویش و گاه از خود میروم بیخود و سرشار چشم سرمه سای کیستم «عشقری» پرسیدن احوال من از روی چیست تو نمی دانی من محو لقای کیستمLast Update: January 16, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us