څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
گشته از فيض کدامين رو منور ماهتاب دارد امشب يک جلا و برق ديگر ماهتاب دامن صحرا شده يک عالم نور و ضياء تيغ های کوه را دادست جوهر ماهتاب نشهٔ ميخوارگان امشب به رنگ ديگر است بدر می آيد برون از چرخ اخضر ماهتاب در لب دريا تماشايش دوبالا می شود چون فتد در آب می گردد صفاتر ماهتاب گوشهٔ ويرانه امشب ندارد روشني بر رخ خود از سحاب افگنده چادر ماهتاب تربت فرهاد مسکين هم نماند بی چراغ می کشد از قله های بيستون سر ماهتاب در اداره تا ترا ديدم سر چوکی ناز سرزده گفتم ز پشت ميز دفتر: ماهتابLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us