څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به تار عاشقی بندم خدايا شهيد دشت ميوندم خدايا شفا بخش از کرم درد دلم را مکن محتاج گلقندم خدايا اگر سوزی اگر سازی تو داني به هر حال از تو خرسندم خدايا ميان مجمر بزم محبت بسوزان همچو اسپندم خدايا بدست کندک مژگان خوبان شده عمری نظربندم خدايا به ميدان فلاش خوبرويان گهی وند و گهی رندم خدايا ترا معلوم باشد جاگهٔ من ز ده بيد سمرقندم خدايا شده گر بود و باشم در بخارا ز کوهستان قوقندم خدايا رسانم در مزار شاه نقشبند که در اين سلسله بندم خدايا اگر می بود گلرويان وفادار ز ايشان دل نمی کندم خدايا بگند عشقری استر ضرور است شده صدپاره پيوندم خداياLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us