څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
از چه آهوان تست نشهٔ رميدنها کشتهٔ مرا ظالم زين خميده ديدنها شور صد قيامت را قامت تو برپا کرد تا به چشم خود ديدم آنهمه شنيدنها فکر خود بسويم گير گوشهٔ نگاهی کن اين چنين نمی باشد بنده پروريدنها سرمه گشت اجزايم اينقدر تغافل چيست حال من ببين آخر تابکی نديدنها مو سفيد شد از غم، قامتم کمان گرديد غير مرگ چيزی نيست حاصل خميدنها نخل يأس من گل کرد، اين سخن ببار آورد نارسايی هم دارد عالم رسيدنها از صف غلامانت بشمر عشقری را هم گرچه نيست شخص او لايق خريدنهاLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us