څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
صرف کردم عمر خود را در غزلسراييها سالها کشيدم من رنج بينواييها روز پيش چشم من پر غبار گرديده در سراغ مه رويان باختم صفاييها وقت ناتوانيها هوش بر سرم آمد در دلم فتاد اکنون شوق پارساييها از رفاقت و ياری لافها زدم بيجا پوره نامد از دستم پاس آشناييها پا ز موزه بيرون کن، پيروی مجنون کن عالم دگر باشد در پرهنه پاييها روزی يار با من گفت سود نيست در وصلم بهره مند می گردی ساز با جداييها می کند نکورويان هر يکی به دور خويش از غرور حسن خود دعوی خداييها در پی نکورويان عشقری چه می گردي نقد جان تو خواهند بهر رونماييهاLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us