څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
مرا با خاطر رويت ببخشا مرا با قد دلجويت ببخشا به نزدت هر قدر باشم سيه کار به پاس حلقهٔ مويت ببخشا سراسر در حضورت مجرم هستم به عشاق سر کويت ببخشا اگر من کافر عشق تو گشتم مرا با خال هندويت ببخشا به هر صورت چو نزدت می کشی ام ز خيرات دو ابرويت ببخشا به پيشت راز دل بسيار گفتم به لب های سخنگويت ببخشا گرفتم دامنت را رنجه گشتي به جسم و جان خوشبويت ببخشا اگر بی امر تو ميخانه رفتم ما با چشم جادويت ببخشا عدالت بين طاق ابروی تست به شاهين ترازويت ببخشا گرفتم گر به سر تخت حنايت به ساز محفل طويت ببخشا به آتشپرچهٔ خود عشقری گفت مرا با گرمی خويت ببخشاLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us