څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
تا نازبوی خط ز لبت سر کشيده است يک بر هزار حسن تو جوهر کشيده است تا بر سرت کلاه نظامی نهادۀ سرو قد تو جلوۀ ديگر کشيده است حسنت برای سير و تماشای خويشتن آيينه را ز جيب سکندر کشيده است رحمی بکن که پهلويم از فرط لاغري بر خاک آستان تو مسطر کشيده است آن شوخ ميرزای من از بی ترحمي نام مرا ز صفحهٔ دفتر کشيده است اين سبزۀ خطت بخدا خوشنماتر است لعل لب تو جوهر شکر کشيده است آزرده بی سبب شده ايد ای سهی قدان کی عشقری ز ناز شما سر کشيده استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us