څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم شوخ آتش پرچه ی طناز می خواهد دلم چون زلیخا پیر گردیدم جوان سازم ز لطف از تو ای یوسف لقا اعجاز می خواهد دلم در صف خوبان عالم ای پری پیکر ترا همچو سرو سرکش و ممتاز می خواهد دلم با حلاوت تر بود رفتن سوی شهر مزار همرهی با شایق گلباز می خواهد دلم خوش ندارم اختلاط بزدلان روزگار گرم جوشی همرۀ سرباز می خواهد دلم دیدنی ها دیده ام بسیار از بیدادشان از سر کوی بتان پرواز می خواهد دلم کی بیارد این غزالان را به چنگ هر باشه یی از برای صید شان شهباز می خواهد دلم عشقری شاید به فرزند دگر گردم دچار بار دیگر رفتن درواز می خواهد دلمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us