څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست حرف مبارکت به سر هر زبان خوشست دشمن اگر ز دست تو در خون نشسته است شکر خدا بکن که دل دوستان خوشست ميريزد عشرت از در و ديوار اين سرا در مجلس حنای تو پير و جوان خوشست اين غنچهٔ حنای تو امشب به چشم من از صد هزار سير گل ارغوان خوشست هُشکن به کس نشان ندهی ای عزيز من رنگ حنای دست تو امشب نهان خوشست سر تا بپا لباس تو جانا مبارک است نام خدا بجان تو از هر دهان خوشست امشب که تو به منصب عالی رسيدۀ گردی اگر به عشقريت مهربان خوشستLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us