څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
باز امشب دوستان خواب پریشان دیده ام خویش را زنجیر پیچ زلف جانان دیده ام شش جهت امشب به چشم من چراغان می خورد قطره های اشک تا بر نوک مژگان دیده ام امشب از جوش سرشک من چه می پرسی؟ مپرس دامن خود را پر از درهان غلتان دیده ام من به درد فرقت دلدار می نالم ز شوق درد او را از برای خویش درمان دیده ام نیستم نادیده پیشم قصه ی حاتم مخوان در جهان بسیار دسترخوان و مهمان دیده ام نزد من پیراهنی باشد بطور یادگار زانکه جوی شیر زان چاک گریبان دیده ام در پی خوبان نمی گردد نمی دانم چرا عشقری را زین سر و سودا پشیمان دیده امLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us