څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به رسیدن وصالت بخدا تلاش دارم تو بیا به کلبه ی من چلو رواش دارم ز فراق تو مریضم بنما عیادتم را جگر هزار پاره، دل قاش قاش دارم چه شبیست کاین پریرو به من است گرم بازی که هزار نقد جان را به دوی فلاش دارم گذر از متنجن غیر و بساز با من امشب که بکاسه ی سفالین دو سه چمچه آش دارم دلم از ره قناعت بهزار شکر بالد که به خوان بینوایی دو سه نان داش دارم تن من گرفته عادت به لباس ژنده ژنده چو قلندران ز عشقت سر ناتراش دارم به تسلی دل من ز ره کرم بسنجید که به بانک بینوایان چقدر معاش دارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us