څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
کباب کردی و بريان نمودی جان مرا بسوختی به ستم جسم ناتوان مرا چو تحفه بر سر ميزت گذاشتم دل خود به روی من زدی از ناز ارمغان مرا چرا به نزد تو خام است اعتبار من گرفتهٔ چو به صد رنگ امتحان مرا گذشت عمر و نيامد به خانه ام روزي ز ذره پروری نشکست يار نان مرا به باغ ناله کنان بلبلی به گل می گفت که سوختی تو پر و بال و آشيان مرا عزيز من ز پريشانيم چه می پرسي که سيل حادثه بُردست کاروان مرا به يار عشقری ناليده اين سخن می گفت ز پا فگند غمت جان پهلوان مراLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us