څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
دل بیمار و خسته ای دارم از گل داغ دسته ای دارم محوم از لکنت زبان کسی سخن جسته جسته ای دارم من ز چشم و دهان و غبغب یار سیب و بادام و پسته ای دارم سخنانم ز طمطراق پر است گرچه وضع شکسته ای دارم من ندارم به دلبران تاری رشته های گسسته ای دارم بر رخم هیچ در گشوده نشد طالع و بخت بسته ای دارم اعتمادم نمانده نزد کریم توبه های شکسته ای دارم راحت آباد یاد تست دلم شب و روز خجسته ای دارم سایه ات تا گرفته ای ز سرم تن در خون نشسته ای دارم دور دور عشقری به جانب یار یک سلام دو دسته ای دارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us