څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ای که اورنگ به قوسین و اودنی داری مسند فوقتر از عرش معلی داری شش جهت طبل بنامت زده شد تابه ابد هست معلوم که بازوی توانا داری یوسفستان جهان ذره حسن تو بود من ندانم که چی اندازه زلیخاداری خوانده ام کم کمکی دفتر مشکوات ترا ای سرم باد فدایت چی سخن ها داری اولین یار تو صدیق و دوم فاروق است سوم عثمان و به چارم اسد الله داری چون دو گلدسته دین تو حسین و حسن است در ره حق چی شهیدان هویدا داری شاه بغدا کز اولاده پاک تو بود ما بنازیم که محبوب تعالی داری بخدا ماهمه شرمنده احسان تو ایم که به آن منزلت و قرب غم ما داری رف رف و پیک و براق هرسه بماندند براه سوی لاهوت چی خوش رفتن تنها داری گرچی در ظاهر آفاق تو امی لقبی لیک از علم لدونی دل دانا داری کیستم من که نمایم به قلم وصف ترا که به قرآن صفت ات سوره طحا داریLast Update: January 16, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us