څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به نظر وصل دلبری دارم هوس ماه پيكری دارم باعث ناله ام چه ميپرسی دلربای ستمگری دارم گشتم از هجر او مثال هلال تن بيمار و لاغری دارم چاره ام چيست ای مسلمانان بت بيرحم و كافری دارم از دل و ديده و ز خون جگر می و مينا و ساغری دارم مكن از دام خويش آزادم دل بي بال و بی پری دارم از دل من نرفته گرمی عشق زير خاكستر اخگری دارم ظلم بر من مكن كه مظلومم آه مانند خنجری دارم می رسد هر نفس بفريادم دادرس يار و ياوری دارم عشقری زان جهت سيه روزم كه بزلف كسی سری دارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us