څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست حسن تو سراپا به خدا آفت جانست قدر گل رخسار خود ای شوخ ندانی رويت به خدا قبلهٔ صاحبنظرانست روييده گل نرگس شهلا به مزارم يعنی که شدم خاک و نگاهم نگرانست از دور ترا ديدم و گفتم بر شمشاد شوخی که دلم برده همين سرو روانست معشوق و می امروز در اين خانه مهياست ليکن چه توان کرد که ماه رمضانست زاهد تو مرا نشمری از خيل مريدان در روی جهان پير من اين تازه جوانست جانا چه کنم پيش تو اظهار محبت «چيزيکه عيانست چه حاجت به بيانست» سابق به خدا پير و جوانش به حيا بود گستاخی و بی باکی در اين عصر و زمانست جا دارد اگر عشقری بر خويش ببالد در عصر خود امروز کليم همدانستLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us