څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
گر شود زاهد دچار ساز پرجوش رباب خرقه و سجادۀ خود را کند پوش رباب محتسب آمد حريفان محرم سازش کنيد می شود مسواک آنهم يک دوتا گوش رباب خشک و خالی سينهٔ دارد، در آنجا هيچ نيست اينقدر دلکش که می خواند در آغوش رباب؟ گر دم از خوبی زند در بزم خوبان ميسزد پوپک کاکل نما افتاده بر دوش رباب هرکسی با پوست پوشان آشنايی می کند همچو کامل می شود آخر نمدپوش رباب گر ترا پير مغان يک جام آگاهی دهد می شوی از جان غلام حلقه بر گوش رباب برق سيم و تار آن آتش زند آفاق را پس کند گر ناخن شهباز سرپوش رباب يک شبی در کنج ساقيخانهٔ بيدار باش تا شوی واقف ز ساز و تار خاموش رباب بسکه آهنگ و نوايش دلکش و پر نشه است عشقری گرديده امشب مست و مدهوش ربابLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us