څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
نه نشاط و نه ماتمی دارم نه برات و نه محرمی دارم دل پر داغم اشک می ریزد لاله زاری و شبنمی دارم ژنده پوشم فتاده در گلخن کم نبینی که عالمی دارم حاصل زندگی دگر چه بود جان کنی هاست، تا دمی دارم پیرم اندر جوانی در غم عشق چون کمان قامت خمی دارم زین دل و دیدۀ فرو رفته کعبه و چاه زمزمی دارم بی سبب روز و شب جگرخونم غم ندارم مگر همی دارم خاطرم خوش به داغهای دل است گویی در کیسه درهمی دارم عشقری دور گردم از بر یار رام اویم مگر رمی دارمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us