څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
جان به لب آمده و نیست بسر هیچ کسم می برآید نفسم زود بیا ای نفسم می نمایی ز چه رو بهر چه آزاد مرا ریخت بال و پر پرواز میان قفسم همچو پروانه به گرد سر دلبر گشتم لیک از ناز نپرداخت به قدر مگسم ساز و آواز خرابات جهان یادم رفت تا که بر گوش ز دل آمده بانگ جرسم ای حریفان خرابات به دادم برسید نفس بدکیش کشیدست بسوی هوسم پای گاه دو چهان را به دمی طی می کرد گر ز بخت سیه جوگیر نمی شد فرسم دست و پایی بزن ای عشقری کوشش بنما که در آتشکدۀ عشق رسد خار و خسمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us