څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
حسن فرنگ و جرمن پامال دلبر ماست سر افسر اروپا آن شوخ کافر ماست ای نور ديده آخر قدرم چرا نداني اين حسن آبدارت از ديدۀ تر ماست جانا اگر بيايی جان دوباره يابم تشريف مقدم تو عمر مکرر ماست بالای ديده مژگان وزن آنقدر ندارد هر ساعتی که آيی جای تو بر سر ماست بيخانمان عشقم ظرفی دگر ندارم يعنی که ديده و دل مينا و ساغر ماست از چنگ الفت ما هرگز خطا نخورده هر گلرخی که بينی نامش به دفتر ماست در جلد پارسايی زاهد مرا نبيني تنبور و شيشهٔ می در زير چادر ماست بر لوح تربت خود نقش قد تو کندم يعنی که تا قيامت پای تو بر سر ماست در کارزار دشمن تيغی دگر ندارم اين آه ناتوانی شمشير و خنجر ماست گفتم که می شناسی ای شوخ عشقری را خنديد و گفت آری عمريست چاکر ماستLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us