څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
امشب چه باعث است که خوابم نمی برد دريا شدست ديده و آبم نمی برد مانند سايه بسکه زمينگير گشته ام از اين جهان اجل به شتابم نمی برد عمرم بسر رسيد جوانبازيم بجاست پيری ز سر هوای شبابم نمی برد داند چو يار شاد بگردم ز خواندنش يک بيت را ز بين کتابم نمی برد بيدرديم فسرد ز بس همچو زاهدان از خويش ساز چنگ و ربابم نمی برد دلدار داشت عزم سفر من به بسترم همراه خود به حال خرابم نمی برد پيغام يار قاصدی آورد سوی من جان می دهم به مُزد جوابم نمی برد بی سيرتی اگرچه به عالم رواج يافت باعفتم زمانه حجابم نمی بردLast Update: January 5, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us