څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
عمری خيال بستم يار آشناييت را آخر به خاک بردم داغ جداييت را سر خاک راه کردم، دل پايمال نازت ای بيوفا ندانی قدر فداييت را کاکل ربوده ايمان، چشم تو جان و دل را ديگر چه آرم آخر من رونماييت را خوش آن شبی که جانا در خواب ناز باشي بر چشم خود بمالم پای حناييت را داغ شب حنايت ناسور گشته در دل زآنرو که من نديدم ايام شاهيت را شمشاد قامتان را بسيار سير کردم در سرو هم نديدم جانا رساييت را ای شاه خوبرويان حاکم شدی مبارک شکر خدا که ديدم فرمانرواييت را ای رشک ماه کنعان، بودی اسير زندان شکر که ديدم روز رهائيت را بيخانمان نمودی بيچاره عشقری را ديدم ای جفاجو خيلی کماييت راLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us