څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
تا دل به چين کاکل يار آشيانه ساخت خود را هزار پاره بمانند شانه ساخت آن شوخ جای غير مگر وعده دار بود کز پيش ما به رفتن خود صد بهانه ساخت دادم انار دانهٔ دل را بدست يار از ناز زد به روی زمين، دانه دانه ساخت جز خورد و خواب چيز دگر نايد از کفم از بس مرا عنايت حق نازدانه ساخت يک سرپناه نيست مرا اندرين ديار گويند مردمان که سر خانه خانه ساخت سابق درين هوسکده شهرت نداشتم عشق تو اينقدر به جهانم فسانه ساخت سوراخهای سينه ام از حد گذشته است از بس خدنگ ناز تو دل را نشانه ساخت تا پا نهاد در دل من عشق مهوشان عشرتسرای عمر مرا مرده خانه ساخت بيچاره يی که کهنه خيال و عتيقه بود آيا چسان به رسم و رواج زمانه ساخت؟ در عمر يک دو روزۀ خود آمدم بتنگ صد آفرين به خضر که در هر زمانه ساخت ممکن نشد که همرۀ يار عشقری رود مرغ دلی که داشت پی او روانه ساختLast Update: December 23, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us