څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به عالم رونق و رنگ بهار است سراسر لطف و فضل کردگار است درون سینه میزند بال دل من عازم شهر مزار است مزار است و مزار شاه مردان شه مردان شه دلدل سوار است تماشا کن تجلیات نوروز که تحت و فوق بی گرد و غبار است نظر کن ای شهنشاه ولایت که رنگ عشقریت زرد و زار استLast Update: March 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us