څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
دمي كه از سر كويت روانه ميگردم بگريه و به فغان سوی خانه ميگردم هزار شكر كه استم گدای درگۀ عشق به حشمت و به شكوه شهانه ميگردم تو شب بخوابی و من گرد خانه ات تا روز چو پهره دار به دور خزانه ميگردم تویی به قصر رقيب و منم به محبس رشك به هر نفس ز حسد قين و فانه ميگردم به من محبت ليلی وشان جنون آورد سر برهنه و پای برانه ميگردم دچار هر كه شوم يك دروغ ميبافم به جستجوی تو با صد بهانه ميگردم از آن زمان كه دلم چاك گشت در غم عشق به دور كاكل خوبان چو شانه ميگردم به روز چون نتوانم ز بيم غير گذر چو شبپرك سر كويت شبانه ميگردم به كشوری كه منم ماده خصلتيست رواج از آن سبب به لباس زنانه ميگردLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us