څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است در پهلويت رقيب مگر جا گرفته است از درد هجر حلقهٔ در گشت پيکرم تا آن جوان ز کلبهٔ من پا گرفته است وسف کدام چشم درين بزم کرده اند کاين خانه بوی نرگس شهلا گرفته است آهسته پا گذار که فرش است چشم و دل عالم تمام ساغر و مينا گرفته است خوبست گرچه دلبر هر دودمان ولي خوش آن دلی که دلبر مرزا گرفته است آخر شدم ز عشق تو رسوای روم و ري نامم تمام بلخ و بخارا گرفته است يارب مراد عشقری حاصل نشد چرا شد عمرها که دامن دلها گرفته استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us