څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
سازهای سينهٔ ما کمتر از سنتور نيست همچو آهنگ دلم در کاسهٔ تنبور نيست گر به نامت شهرۀ عالم شدم از من مرنج کيست آن عاشق که در روی جهان مشهور نيست بوی جان می آيد از پيراهن يوسف وشان آن چنان عطری به مشک و عنبر و کافور نيست نسبت چين و ختن با کاکلش کردم خطاست گر ز من آزرده باشد طبع جانان دور نيست پرسش حالم مکن کز ياد ابروی کسي ساعتی نبود که دل در زير صد ساطور نيست کوچه های کاکلت جانا پر از دل گشته است اينقدر چينی به چينی خانهٔ فنغور نيست قلب شد از بسکه ديده ديده های مردمان بر گل روی نکورويان عالم نور نيست ای قلم امروز هرچيزيکه بنويسی نويس در سخن سنجی کسی را فرصت سانسور نيست نيک و بد را با نگاه کم نبينی جان من خالی از راز حقيقت مغز مار و مور نيست از کدامين عالم بيرنگ در رنگ آمدي کانچه در روی تو می بينم به کوه طور نيست هست سربازان راه عشق بيرون از شمار بر سر دار وفا تنها سر منصور نيست هر که را بينی درين دوران به صد غم مبتلاست زير سقف لاجوردين يک دلی مسرور نيست دل بدست يار دادم دور افگندش ز ناز گفت اين آيينهٔ قلبت مرا منظور نيست از مگويات عشقری بحث و بيان ديگر مکن تو ميااز جاده بيرون گفتمت دستور نيستLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us