څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ای لاله رو بوصف تو دیوان نوشته ام یاد رخت نموده گلستان نوشته ام از بسکه دیده ام شده محو جمال تو در هر ورق نگر مه تابان نوشته ام جانا ز من مرنج عقیق لب ترا خوشرنگ تر ز لعل بدخشان نوشته ام نام خدا ز بس که قشنگی نگار من اسم ترا سرافسر خوبان نوشته ام ای نور دیده پاره مکن نامه ی مرا با خون دل بهمرۀ مژگان نوشته ام غور نما برای خدا سرسری مخوان با یک جهان حسرت و حرمان نوشته ام گریان اگر نمی کنی از خواندنش مخند هر بیت را به ناله و افغان نوشته ام اول به چار گوشه ی خوانی که نان خوری چون فرض عین پای نمکدان نوشته ام مینای یار عشقری از دست من شکست جان عزیز خویش به تاوان نوشته امLast Update: December 23, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us