څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
کو شراب کهنی تا برد از هوش مرا که کشندم ز در ميکده بر دوش مرا يوسف من سر بازار چه گفتی به رقيب از خدا ترس به هر کوچهٔ مفروش مرا گله مند از دگری نيستم ای آفت جان تو نمودی به خدا بی سر و سرپوش مرا داغ بر داغ نهادی و شکايت نکنم شاد از آنم که غمت ساخته گلپوش مرا بعد ازين عشقری از من مطلب بيت و غزل ديدنيهای جهان ساخته خاموش مراLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us