څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
تا ديدۀ من بر رخت ای سيمبر افتاد نخل هوسم خشک شد و از ثمر افتاد سر تا بقدم سوختم از آتش عشقت وز طرز خرامت به دل من شرر افتاد بشکست ادايت بخدا چينی قلبم هر پارۀ آن بر سر هر رهگذر افتاد از روز ازل قسمت من بود غريبي زآنرو به سرم فکر و هوای سفر افتاد از نيستی خود چه نشانی به تو گويم عنقا بسراغ دلم از بال و پر افتاد چون قاصد ديگر نرود جانب يارم پيغام و سلامم به نسيم سحر افتاد چندان بدويد عشقری دنبال نکويان تا از دهنش پارۀ لخت جگر افتادLast Update: January 5, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us