څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
احوال کوهکن را از بيستون بياريد پهلوی قصر شيرين يک رود خون بياريد شيرين به قصر خسرو غمگين به خويش می گفت مينای می شکسته، ساغر نگون بياريد بگذشته از مداوا رنجی که در دل ماست امکان بهتری نيست گر ذوفنون بياريد بالای خاک مجنون از باغ گل مپاشيد از لاله های کوه و دشت جنون بياريد ديدار يار در باغ رنگ دگر نمايد آن شوخ را حريفان در چلستون بياريد بيچاره عشقری را جان بر لب است ياران از قاف آن پری را با صد فسون بياريدLast Update: March 3, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us