څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بنای رنگ فطرت بر مزاج دون نمی باشا زمین خانهٔ خورشید جز گردون نمی باشد شکست کار دنیا نیست تشویش دماغ من خیال موی چینی در سر مجنون نمی باشد کمند همتم گیرائی دارد که چون گردون سر من نیز از فتراک من بیرون نمی باشد به دامان قیامت پاک نتوان کرد مژگانم نم چشمی که من دارم به صد جیحون نمی باشد که دارد طاقت سنگ ترازوی عدم بود کمم چندانکه از من هیچکس افزون نمی باشد دم تقریر اگر گاهی نفس دزدم مکن عیبم به طور اهل معنی سکته ناموزون نمی باشد سواد راست بینی کردنست ای بیخبر روشن خط ترسا هم اینجا آنقدر واژون نمی باشد به سامان لباس از سعی رسوائی تبرا کن عبارت جز گریبان چاکی مضمون نمی باشد حذر کن از شکفتن تا نبازی رنگ جمعیت جراحتها جز آغوش وداع خون نمی باشد درین عبرت فضا تا کی بساط کر و فرچیدن زمانی بیش گرد سیل در هامون نمی باشد زر و مال آنقدر خوشترکه خاکش کم خوردبیدل تلاش گنج جز سرمنزل قارون نمی باشدLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us