څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بیقراریهای چرخ از دست کجرفتاری است خاک را آسودگی از پهلوی همواری است نیست غیراز سوختن عید مذلت پیشگان خار را در وصل آتش پیرهن گلناری است از مزاج ما چه می پرسی که چون ریگ روان خاک ما چون آب از ننگ فسردن جاری است گر ز دست ما نیاید هیچ جانی می کنیم نالهٔ بلبل درین گلشن گل بیکاری است آبروخواهی مقیم آستان خویش باش اشک را از دیده پا بیرون نهادن خواری است پرفشانی نیست ممکن بسمل تصویررا زخمی تیغ تحیر از تپیدن عاری است دست همت آستین می گردد از خالی شدن سرنگونی مرد را از خجلت ناداری است شعله خاکسترشود تا آورد چشمی به هم یک مژه آسودگی اینجا به صد دشواری است غیر تیغ اوکه بردارد سرافتادگان خفتگان را صبح روشن صندل بیداری است بگذر از فکر خرد بیدل که در بزم وصال گردش آن چشم میگون آفت هشیاری استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us