څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در تماشائی که باید صد مژه بالا شکست خواب غفلت چون نگه مارا به چشم ما شکست شوق بیتاب و قدم لبریزجوش آبله تاکجاهابایدم مینا به پر پا شکست خاک گردیدیم و از ذوق طلب فارغ نه ایم نام در پرواز آمد تا پر عنقا شکست عالمی را حسرت آن لعل درآتش نشاند موج گوهر خار در پیراهن دریا شکست در خم زلفت چسان فتاد دل گردد بلند این شبستان سرمه دانها درگلوی ما شکست سرکشان بگذار تا گردند پامال غرور گردن این قوم خواهد بار استغنا شکست تاکدامین قطره گردد قابل تاج گهر صد حباب اینجا زبی مغزی سرخود راشکست مو خون لاله می آید سراسر در نظر یا دل دیوانه ای در دامن صحرا شکست بی تکلف از غبار یاس دلها نگذری تشنهٔ خون می شد هرذره چون مینا شکست برفریب نسیه نقد خرمیها باختیم ساغر امروز ما بدمستی فردا شکست تا لطافت از طبایع رفت شعراز رتبه ماند مشتری گردید سنگ و قیمت کالا شکست بیدل ازبس شوق دل محمل کش جولان ماست خواب مخمل موج زد خاری اگردرپا شکستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us