څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
به زخم هستی اگر شرم بخیه پردازی ست عرق کن ای شررکاغذ آنچه غمازی ست به فرصت نفسی چندصحبت است اینجا تأملی که درین بزم باکه دمسازی ست نه دی گذشت و نه فردا به پیش می آید تجدد من و ما تا قیامت آغازی ست به غیر ساختگی نیست نقش عالم رنگ شکست نیز در این کارخانه پردازی ست چوشمع غیرت تسلیم هم جنون دارد تلاش ما همه تا نقش پا سراندازی ست ز وضع چرخ اقامت نمی توان فهمید دماغ بیضهٔ عنقا همیشه پروازی ست به حکم عجز سراز سجده برشکن بیدل که گرد اگر دمد از خاک گردن افرازی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us