څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
به گلزاری که حسنت بی نقابست خزان در برگریز آفتابست زشرم یک عرق گل کردن حسن چو شبنم صد هزار آئینه آبست جنون ساغرپرست نرگس کیست گریبان چاکی ام موج شرابست ز دود سینه ام دریاب کامشب نفس بال و پر مرغ کبابست که دارد جوهر عرض اقامت فلک تا ماه نوپا در رکابست توهم مردهٔ نام است ورنه چویاقوت آتش وآبم سرابست درین دنیا چه دیبا و چه مخمل همین وضع ملایم فرش خوابست به چشم خلق بی لاحول مگذر نظرها یک قلم مد شهابست طرب خواهی دل از مطلب بپرداز کتان چون شسته گردد ماهتابست برو ای سایه در خورشیدگم شو سیاهی کردنت داغ حجابست نظر واکرده ای محو ادب باش سؤال جلوه حیرانی جوابست به هر سو بگذری سیر نفس کن همین سطر از پریشانی کتابست نگه باید به چشم بسته خواباند گر این خط نقطه گردد انتخابست خیال اندیش دیداریم بیدل شب ما دلنشین آفتابستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us