څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا فلک درگردش است آفت به هرسوهاله است در مزاج آسیا چندین شرر جواله است یأس کن خرمنگه درگشت امید زندگی ریزش یک مشت دندان حاصل صدساله است زین چمن با درد پیمائی قناعت کرده ایم جام گل تسلیم یاران ساغر ما لاله است با بزرگیهای شیخ آسان که می گردد طرف پیش این جاسوس رعنا سامری گوساله است فرصتی بایدکه عبرت گیری ا ز مکتوب ما صفحهٔ آتش زده حرفش شرر دنباله است در محبت پاس ناموس صبوری مشکل است هرقدر دل واگذارد آبیار ناله است تیره بختی در وطن ایجاد غربت می کند گر ز چینی مو دمد چینش همان بنگاله است جز شکست رنگ گلچینی ندارد باغ وصل در میان ما و جانان بیخودی دلاله است تاکجا در پی نمی غلتد جبین اعتبار شرمی ازانجام اگر باشدگهر هم ژاله است بیدل از حسرت پرستان خرام کیستم کز نیشکر جان به لب می آیدم تبخاله استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us