څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
پیش توانگرمنشان پهلوی لاغر مگشا دست به هر دست مده چشم به هردرمگشا تا زیقینت به گمان چشم نپوشند خسان بند نقاب سحرت در صف شبپر مگشا همت تمکین نظرت نیست کم ازموج گهر جیب حیا تا ندری خاک شووپرمگشا تا نفتد شمع صفت آتش غارت به سرت در بر محفل ز میانت کمر زر مگشا آب رخ کس نرود جز به تقاضای هوس شیشه تهی گیر ز مییا لب ساغر مگشا گر به خود افتد نگهت پشم نداردکلهت ننگ کلی تا نکشی در همه جا سرمگشا لب به هم آر از من وما، وعظ و بیان پرمسرا پشت ورخ این دو ورق ته کن و دفتر مگشا ماتم هم در نظر است انجمن عبرت ما چشمی اگر بازکنی بی مژهٔ تر مگشا ای نفست صبح ازل تا ابدت چیست جدل یک سرت ز رشته بس است آن سر دیگرمگشا بیدل از آئینهٔ ما غیر ادب گل نکند خون تحیر به خیال از رگ جوهر مگشاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us