څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
نغمه رنگ افتاده نقش بی نشان تأثیر ما مطربی کوکز سر ناخن کشد تصویر ما سرمه تفسیر حیا عنوان کتاب عبرتیم تهمت تقریرنتوان بست برتحریر ما قبل و بعد عالم تجدید، تجدید است و بس نیست تقدیمی که بیشی جوید ازتأخیر ما از شرار سنگ نتوان بست نام روشنی رنگ شب درد چراغ خانهٔ دلگیر ما ای فلک بر آه ما چندین میفشان دست رد کزکمانت ناگهان زه بگسلاند تیر ما از خروش آباد توفان جنون جو شیده ایم بی صدا نقاش هم مشکل کشد زنجیر ما شرم هستی عالمی را در عرق خوابانده است یک گره دارد چو شبنم رشتهٔ تسخیر ما از طلسم خاک اگرگردی دمد افشانده گیر کرد پیش از خواب دیدن خواب ما تعبیر ما پای در دامان ناز از خویش می باید رمید سایهٔ مژگان صیادی ست بر نخجیر ما خاک بی آبیم امّا شرم معمار قضا تا نمی در جبهه دارد نیست بی تعمیر ما کشتهٔ خاصیت شمشیر بیداد توایم رنگ تا باقی ست خون می ریزد ازتصویر ما بیدل افلاس آبروی مرد می ریزد به خاک بی نیامی برد آخر جوهر از شمشیر ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us