څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
باز با طرزتکلف آشنا میبینمت جام در دست ز عرقهای حیا میبینمت سرمه درکار زبان کردی ز مژگان شرم دار چند روزی شدکه من پر بیصدا میبینمت اینقدر دام تأمل خاکساریهای کیست بیشتر میل نگه درپیش پا میبینمت خون مشتاقان قدح پیمای نومیدی مباد گردشی در ساغررنگ حنا میبینمت همچو مژگان طور نازت یک قلم برگشته است بی بلائی نیستی هرچند وامی بینمت اشکها را بر سر مژگان چه فرصت چیدن است یک نفس بنشین دمی دیگرکجا میبینمت شمع را بی شعله سامان نظر پیداست چیست کور میگردم دمی کز خود جدا میبینمت رفته ام از خویش و حسرت دیده بان بیخودیست هرکجا باشم همان رو بر قفا میبینمت بیدل اشغال خطا را مایهٔ دانش مگیر صرف لغزش چون قلم سرتا به پا میبینمتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us