څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عشق از خاک من آن روزکه وحشت میبیخت رفت گردی ز خود و آینه حیرت میربخت رفته ام از دو جهان بر اثر وحشت دل یارب این گرد به دامان که خواهد آویخت رم فرصت سبب قطع امید است اینجا تار سازم ز پریشانی این نغمه گسیخت چشم عبرت ز پریشانی حالم روشن هیچکس سرمه به کیفیت این گرد نبیخت اشک بیتابم و از شوق سجودت دارم آنقدر صبرکه با خاک توانم آمیخت هر قدم در طلب وصل دچار خویشم شوق او آینه ها بر سر راهم آویخت جیب هستی قفس چاک وبال است اینجا عافیت کسوت آن پنبه که در شعله گریخت زین بیابان سر خاری نشد از من رنگین پای خوابیده ی من آب رخ آبله ریخت یک قلم عرصهٔ تسلیم فنائیم چو صبح بیدل از ما به نفس نیز توان گرد انگیختLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us