څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
مکن سراغ غبار زپا نشستهٔ ما را رسیده گیر به عنقا پر شکستهٔ ما را گذشته ایم به پیری ز صیدگاه فضولی بس است ناوک عبرت زه گسستهٔ ما را فراهم آمدن رنگ و بو ثبات ندارد به رشتهٔ رگ گل بسته اند دستهٔ ما را هوای گلشن فردوس در قفس بنشاند خیال در پس زانوی دل نشستهٔ ما را ز دام چرخ پس از مرگ هم کجاست رهائی حساب کیست به مجمر سند جستهٔ ما را بهانه جوی خیالیم واعظ این چه جنون است به حرف وصوت مسوزان دماغ خستهٔ ما را مگیر خرده به مضمون خون چکیدهٔ بیدل ستم فشار مکن زخم تازه بستهٔ ما راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us